Zásahy JSDHO

 • Zásahová jednotka SDH Krč
  V současné době má naše zásahová jednotka 10 členů. Všichni  členové chodí na pravidelná školení
  a cvičení. Ve spolupráci s naším zřizovatelem městem Protivín se stále snažíme o dovybavení naší zásahové jednotky. V roce
  2017 se podařilo z několika dotačních titulů a příspěvku
  města Protivín získat dopravní automobil značky
  Ford Tranzit DA-L1Z, který byl dovybaven požárním
  přívěsem na dopravu materiálu k zásahu.
 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2020
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2019
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2018
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2017
  • 26.8. – technická asistence při Městských slavnostech protivínských
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2016
  • 27.8. – technická asistence při Městských slavnostech protivínských
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2015
  • 29.8. – technická asistence při Městských slavnostech protivínských
  • 2.4. – likvidace popadaných stromů – v Podkrčí
  • 1.4. – likvidace popadaných stromů – v Podkrčí
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2014
  • 30.8. – technická asistence při Městských slavnostech protivínských
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2013
  • 2. – 6.6. – povodně – Milenovice, Čavyně, Protivín
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2012
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2011
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2010
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín

 • Zásahy ZJ SDH Krč – 2009
  • 3.2. – technická asistence při požáru domu – Krč
  • 2.2. – technická asistence při požáru domu – Krč
  • 1.1. – technická asistence při novoročním ohňostroji – Protivín