Co dělat, když hoří?

Pokud zjistíte případ požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, je nutné provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné a nebo zamezit jeho rozšíření.
V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požárů – volejte číslo 150 (hasičský záchranný sbor) nebo 112 (tísňová linka).

Jak správně informovat operátora na čísle 150?
– oznamte místo požáru
– co hoří (kuchyň, dům, auto, les atd.)
– své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte pro zpětné ověření pravdivosti zprávy o požáru

HOŘÍ U VÁS DOMA?
V případě zjištění požárů nebo hustého dýmu přímo v bytě či ve společných prostorách jako je chodba či sklep volejte 150 či 112
(jak už bylo uvedeno výše). Při pohybu v zakouřené místnosti se držte u země (na kolenou), dým se drží nad zemí. Využívejte

k dýchání kapesník, tričko, pyžamo nebo nejlépe vlhký ručník.
Při požáru Vašeho bytu se jej snažte okamžitě opustit. Zavřete
za sebou dveře/okno, aby jste zamezili zakouření dalších prostor či snížili možnost rozšíření ohně a tím i ohrožení ostatních nájemníků. Nikdy se pro nic nevracejte, jelikož při znovu otevření dveří získá oheň na intenzitě díky přísunu kyslíku.
Naučte sebe i své děti formou hry opustit byt co nejkratší cestou. Zavažte si oči a z postele se snažte opoustit zamčený byt co nejrychleji po kolenou. Mějte domluvené pevné místo schůzky
pro případ rozdělení rodiny.
Při silném zakouření neriskujte nikdy průchod chodbou, protože viditelnost je nulová a tím i znesnadněná orientace v prostoru. Využijte balkón, odkud se snažte na sebe upozornit křikem „HOŘÍ“ nebo máváním kusem látky (tričkem, ručníkem apod.)
Profesionální hasiči doporučují umístit v bytě kouřový detektor.
V případě požáru nebo zakouření reaguje silným akustickým signálem, který probudí celou rodinu. Dále se doporučuje mít
v domácnosti, ale i ve vozidle hasící sprej Pyrocoo. Jednoduchý sprej schopný hasit i přístroje pod elektrickým napětím (televizor, počítač apod.).

Výzva k evakuaci
Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu) a po opuštění prostoru se nahlásit veliteli zásahu, že byt č. X je prázdný.
Při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít. V tomto případě
je nezbytně nutné si chránit cesty dýchací a povrch těla. Pokud nemáte ochrannou masku či ochranný oděv, můžete improvizovat. K ochraně dýchacích orgánů můžete použít navlhčenou roušku zhotovenou z kapesníku, ručníku či kusu oděvu. Hlavu si chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.

Oči si můžete ochránit brýlemi (lyžařskými či motoristickými),
ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

HOŘÍ VÁŠ AUTOMOBIL?
Hasící přístroj sice není prvkem povinné výbavy běžného osobního automobilu, a proto řada řidičů o jeho zakoupení vůbec neuvažuje (z osobních vozidel musí být tímto zařízením vybaveny pouze sanitky a taxíky), ale měli bychom si jej opatřit a umístit jej co nejblíže řidiči, nejvhodněji je uchycení k podlaze pod jedním
z předních sedadel.
Moderní vozy mají vesměs palivovou nádrž pod úrovní motoru
a na opačné straně vozidla. Dopravu paliva zajišťuje mechanické nebo elektrické čerpadlo. U mechanických čerpadel, která většinou mají pohon od vačkového hřídele, je dodávka paliva přerušena vždy při zastavení motoru.
Nejčastější příčinou požáru automobilu je závada na elektrickém zařízení. Běžným způsobem zapojení elektrické instalace motorového vozidla je jednovodičový systém (jeden pól zdroje
je ukostřen na hmotu vozu). Při poruše vodiče a doteku jeho neizolované části na kovovou hmotu vozidla vzniká potom elektrický zkrat, kdy při jiskření nebo nárůstu teploty může nastat vznícení hořlavin.
Je li ohnisko požáru v motorovém prostoru, neotvíráme kapotu,
ale stříkáme hasící prostředek zespodu. Otevřením kapoty, a tím zvětšením přístupu vzduchu, bychom mohli požár ještě rozšířit. Někdy ovšem můžeme oheň udusit i dekou, kabátem apod.. Není-li v silách posádky vozu požár uhasit, je nutné se od vozidla vzdálit pro případ výbuchu paliva v nádrži. Je nutné zdůraznit,
že požár v automobilu se šíří poměrně rychle, zvláště je-li zachvácen vnitřek kabiny. Čalounění, plasty a nátěrové hmoty hoří totiž velmi snadno a rychle.

Jak požáru automobilu předcházet?
Zejména pravidelnou kontrolou stavu celého elektrického zařízeni a instalace, udržováním čistoty (mastnoty na povrchu motoru
a převodovky velmi podporují hoření) a dodržováním zásad protipožární bezpečnosti při opravách a manipulaci s ohněm (např. při sváření na vozidle), nebo zacházení se snadno zápalnými látkami v blízkosti motorových vozidel. Pozornost věnujeme protipožárním opatřením při spouštění motoru, nebo při opravách a zkoušení starších vozů se sejmutým čističem nasávaného vzduchu (možnost vyšlehnutí plamene z hrdla karburátoru), nebo při zkoušce funkce zapalování přeskokem jiskry z kabelu na hmotu vozu. Nelitujme peněz na nákup vhodného hasicího přístroje přiměřeného objemu, a to i přesto,
že jej třeba nemusíme povinně mít.