Psali o nás

Rok 2017

  • 3. května 2017 – vyšel článek v Píseckých postřehách
    o I. kole soutěže „O putovní pohár hasičů okresu Písek“
    z Boud u Mirotic. Přečíst si ho můžete – zde