Ty To Zvládneš!

Osvětové kampaně zaměřené na rizika dopravních nehod, rizikové chování chodců a poskytování první pomoci.